Key English Lithuanian
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 blokų liko:
WizardModeRemoteNodeWarning About the simple mode Apie paprastą režimą
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Vartotojo adresas (viešas)
Account Accounts Paskyros
AddressBook Add Pridėti
AddressBook Add address Pridėti adresą
AddressBook Add an address Pridėti adresą
Sign Address Adresas
TxKey Address Adresas
AddressBook Address Adresas
Transfer Address Adresas
AddressBook Address book Adresų knyga
LeftPanel Address book Adresų knyga
Account Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
AddressBook Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
Receive Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
Receive Addresses Adresai
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresas rastas, tačiau negalima patikrinti DNSSEC parašo, šis adresas gali būti suklastotas
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresas rastas, tačiau negalima patikrinti DNSSEC parašo, šis adresas gali būti suklastotas
LeftPanel Advanced Išplėstinis