Key English Lithuanian
SettingsInfo Advanced mode Išplėstinis režimas
WizardModeSelection Advanced mode Išplėstinis režimas
History Advanced options Išplėstinės nuostatos
Transfer Advanced options Išplėstinės nuostatos
WizardCreateDevice1 Advanced options Išplėstinės nuostatos
WizardHome Advanced options Išplėstinės nuostatos
History Amount Suma
Transfer Amount Suma
Transfer
Amount:

Suma:
Merchant Amount to receive Gaunama suma
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Ar tikrai norite atkurti piniginės talpyklą?
Ši informacija bus ištrinta:
- Gavėjų adresai
- Tx raktai
- Tx aprašymai

Sena piniginės talpyklos rinkmena bus pervadinta ir vėliau galės būti atstatyta.
Transfer Automatic Automatinis
StandardDropdown Automatic Automatinis
Mining Background mining (experimental) Kasti fone (eksperimentinis)
WizardCreateDevice1 Back to menu Atgal į meniu
WizardCreateWallet1 Back to menu Atgal į meniu
WizardOpenWallet1 Back to menu Atgal į meniu
WizardRestoreWallet1 Back to menu Atgal į meniu
Sign Bad signature Blogas parašas
main Bad signature Blogas parašas