The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Lithuanian
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 blokų liko:
Receive Addresses Adresai
Sign Address Adresas
TxKey Address Adresas
AddressBook Address Adresas
Transfer Address Adresas
AddressBook No address found Adresas nerastas
Transfer No address found Adresas nerastas
Account Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
AddressBook Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
Receive Address copied to clipboard Adresas nukopijuotas
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresas rastas, tačiau negalima patikrinti DNSSEC parašo, šis adresas gali būti suklastotas
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresas rastas, tačiau negalima patikrinti DNSSEC parašo, šis adresas gali būti suklastotas
AddressBook Address book Adresų knyga
LeftPanel Address book Adresų knyga
WizardNav Previous Ankstesnis
WizardModeRemoteNodeWarning About the simple mode Apie paprastą režimą
History Description Aprašymas
AddressBook Description Aprašymas
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Ar tikrai norite atkurti piniginės talpyklą?
Ši informacija bus ištrinta:
- Gavėjų adresai
- Tx raktai
- Tx aprašymai

Sena piniginės talpyklos rinkmena bus pervadinta ir vėliau galės būti atstatyta.