Key English Lithuanian
WizardCreateDevice1 Back to menu Atgal į meniu
WizardCreateWallet1 Back to menu Atgal į meniu
WizardOpenWallet1 Back to menu Atgal į meniu
WizardRestoreWallet1 Back to menu Atgal į meniu
WizardHome Open a wallet from file Atidaryti piniginės rinkmeną
WizardOpenWallet1 Open a wallet from file Atidaryti piniginės rinkmeną
WizardRestoreWallet1 Restore wallet Atkurti piniginę
WizardHome Restore wallet from keys or mnemonic seed Atkurti piniginę pagal raktus arba žodžių paslaptį
SharedRingDB Mark as spent Atmesti
SharedRingDB Outputs marked as spent Atmestos išvestys
AddressBook Cancel Atšaukti
InputDialog Cancel Atšaukti
PasswordDialog Cancel Atšaukti
StandardDialog Cancel Atšaukti
UpdateDialog Cancel Atšaukti
SharedRingDB Mark as unspent Atšaukti atmetimą
SettingsWallet Logs out of this wallet. Atsijungi iš šitos piniginės.
NetworkStatusItem Disconnected Atsijungta
WizardCreateDevice1 Restore height Atstatymo aukštis
WizardRestoreWallet1 Restore height Atstatymo aukštis