Key English Lithuanian
Settings Log Žurnalas
Settings Info Informacija
SettingsInfo Remote node Nutolęs mazgas
SettingsInfo Local node Vietinis mazgas
SettingsLayout Wrong password Neteisingas slaptažodis
SettingsLayout Port Prievadas
TitleBar Change language Pakeisti kalbą
TxConfirmationDialog My wallet Mano piniginė
TxConfirmationDialog Fee Rinkliava
WizardModeSelection Back to menu Atgal į meniu
main Yes Taip