Key English Lithuanian
History Address Adresas
RemoteNodeDialog Address Adresas
WizardModeSelection Back to menu Atgal į meniu
RemoteNodeDialog Cancel Atšaukti
Advanced Shared RingDB Bendrinama RingDB
RemoteNodeDialog Ok Gerai
Settings Info Informacija
ContextMenu Paste Įterpti
LineEdit Paste Įterpti
Advanced Mining Kasimas
TxConfirmationDialog My wallet Mano piniginė
Settings Node Mazgas
SettingsLayout Wrong password Neteisingas slaptažodis
SettingsInfo Remote node Nutolęs mazgas
TitleBar Change language Pakeisti kalbą
Advanced Sign/verify Pasirašyti/tikrinti
RemoteNodeDialog (optional) (pasirinktinai)
PasswordDialog Please confirm new password Patvirtinkite naują slaptažodį
Advanced Prove/check Patvirtinti/patikrinti
History Payment proof Pavedimo patvirtinimas