The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Lithuanian
Transfer Internal error Vidinė klaida
WizardAskPassword Medium Vidutinis
Keys Public spend key Viešas išleidimo raktas
Keys Public view key Viešas peržiūros raktas
SettingsNode Local node Vietinis mazgas
SettingsInfo Local node Vietinis mazgas
DaemonManagerDialog Starting local node in %1 seconds Vietinis mazgas bus paleista už %1 sekundžių
Account Total balance: Visas likutis:
Account Total unlocked balance: Viso disponuojamas likutis:
WizardAskPassword Low Žemas
SharedRingDB Rings Žiedai
History Rings: Žiedai:
SharedRingDB No ring found Žiedas nerasta
Transfer
Ringsize:

Žiedų kiekis:
Sign Message Žinutė
TxKey Message Žinutė
Keys Mnemonic seed Žodžių paslaptis
WizardCreateWallet1 Mnemonic seed Žodžių paslaptis
Settings Log Žurnalas
SettingsLog Log level Žurnalo lygis