Key English Norwegian Bokmål
Account Set the label of the selected account: Velg en merkelapp for den valgte kontoen:
Account Balance All Total saldo
Account Total balance: Total saldo:
Account Copied to clipboard Kopiert til utklippstavlen
Account Total unlocked balance: Total ulåst saldo:
Account Accounts Kontoer
Account Balance: Saldo:
Account Address copied to clipboard Adressen er kopiert til utklippstavlen
Account Create new account Opprett en ny konto
Account Set the label of the new account: Velg en merkelapp for den nye kontoen:
AddressBook Save your most used addresses here Lagre dine mest brukte adresser her
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Dette gjør det lettere å sende eller motta Monero og reduserer sjansen for feil når man taster inn adresser manuelt.
AddressBook Add an address Legg til en adresse
AddressBook Address book Adressebok
AddressBook Address copied to clipboard Adressen er kopiert til utklippstavlen
AddressBook Add address Legg til en adresse
AddressBook Edit an address Rediger en adresse
AddressBook Resolve Løs
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Ingen gyldig adresse ble funnet på denne OpenAlias-adressen
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adressen ble funnet, men DNSSEC-signaturene kunne ikke verifiseres, så denne adressen kan være forfalsket