Key English Norwegian Bokmål State
main Local node is running En lokal node er i gang
main Do you want to stop local node or keep it running in the background? Ønsker du å stoppe den lokale noden eller la den kjøre i bakgrunnen?
main Force stop Tvungen avslutning
main Keep it running La den kjøre
main Tap again to close... Trykk igjen for å lukke …
main Amount is wrong: expected number from %1 to %2 Beløpet er feil: Det forventes et tall mellom %1 og %2
main Insufficient funds. Unlocked balance: %1 Utilstrekkelige midler. Ulåst saldo: %1
main Couldn't send the money: Kunne ikke sende pengene:
main Information Informasjon
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Denne adressen mottok %1 monero, men transaksjonen er enda ikke utvunnet
main This address received nothing Denne adressen mottok ingenting
main Please wait... Vennligst vent …