Key English Romanian State
History No transaction history yet. Nici un istoric al tranzacțiilor încă
Merchant It's up to you whether to accept unconfirmed transactions or not. It is likely they'll be confirmed in short order, but there is still a possibility they might not, so for larger values you may want to wait for one or more confirmation(s) Tu decizi să accepți sau nu tranzacții neconfirmate. E posibil ca ele să fie confirmate în scurt timp, însă există și probabilitatea să nu fie, pentru sume mai mari ar fi bine să aștepți o confirmare sau mai multe.
Mining Max # of CPU threads available for mining: Numărul maxim de fire de execuție disponibile pentru minat:
ProgressBar %1 blocks remaining: %1 blocuri rămase:
SettingsInfo GUI version: Versiune grafică:
SettingsInfo Wallet restore height: Înălțimea de restaurare a portofelului:
SettingsInfo Wallet mode: Mod portofel:
SettingsLayout After După
SettingsWallet Logs out of this wallet. Deloghează-te de pe acest protofel
SettingsWallet Creates a new wallet that can only view and initiate transactions, but requires a spendable wallet to sign transactions before sending. Crează un portofel nou care poate doar vedea și iniția tranzacțiile, dar necesită un portofel de cheltuială pentru a semna tranzacțiile înainte de trimitere
SettingsWallet Use this feature if you think the shown balance is not accurate. Folosește această opțiune dacă crezi că balanța arătată nu este corectă
SharedRingDB Shared RingDB RingDB distribuite.
SharedRingDB This sets which outputs are known to be spent, and thus not to be used as privacy placeholders in ring signatures. Acesta seteaza ce rezultate sunt deja știute a fi folosite, și astfel vor fi evitate in semnăturile inelelor.
Transfer
Ringsize:

Ringsize:
WizardHome Change wallet mode Schimbă modul portofel.
WizardModeBootstrap Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Fiți conștienți de aceste limitări. <b> Utilizatorii care acordă prioritate confidențialității și descentralizării trebuie să utilizeze nodul complet </ b>.
main No unmixable outputs to sweep No unmixable outputs to sweep
main Couldn't generate a proof because of the following reason:
Nu am putut genera o dovadă pentru că: