Key English Slovak
Account Set the label of the selected account: Zadajte štítok pre zvolený účet:
Account Balance All Celkový zostatok
Account Total balance: Celkový zostatok:
Account Copied to clipboard Skopírované do schránky
Account Total unlocked balance: Celkový zostatok k dispozícii:
Account Accounts Účty
Account Edit account label Upraviť štítok účtu
Account Copy address to clipboard Skopírovať adresu do schránky
Account Address copied to clipboard Adresa bola skopírovaná do schránky
Account Create new account Vytvoriť nový účet
Account Set the label of the new account: Zadajte návestie pre nový účet:
AddressBook Save your most used addresses here Uložiť najčastejšie používané adresy
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Táto funkcia uľahčuje posielanie alebo prijímanie Monero a znižuje riziko chyby pri zadávaní adries ručne.
AddressBook Add an address Pridať adresu
AddressBook Address book Adresár
AddressBook Send to this address Poslať na túto adresu
AddressBook See transactions Zobraziť transakcie
AddressBook Copy address to clipboard Skopírovať adresu do schránky
AddressBook Address copied to clipboard Adresa je skopírovaná do schránky
AddressBook Add address Pridať adresu