Key English Slovak
Account Set the label of the selected account: Zadajte návestie pre zvolený účet:
Account Balance All Zostatok celkom
Account Total balance: Celkový zostatok:
Account Copied to clipboard Skopírované do schránky
Account Total unlocked balance: Celkový zostatok k dispozícii:
Account Accounts Účty
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
Account Address copied to clipboard Adresa bola skopírovaná do schránky
Account Create new account Vytvoriť nový účet
Account Set the label of the new account: Zadajte návestie pre nový účet:
AddressBook Save your most used addresses here Uložiť najčastejšie používané adresy
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually.
AddressBook Add an address
AddressBook Address book Adresár
AddressBook Send to this address
AddressBook See transactions
AddressBook Edit address label
AddressBook Copy address to clipboard
AddressBook Address copied to clipboard