Key English Slovak
AddressBook Add address
AddressBook Edit an address
AddressBook Resolve Vyriešiť
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Na tejto adrese OpenAlias sa nenašla platná adresa
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresa sa našla, ale podpisy DNSSEC sa nepodarilo overiť, takže táto adresa môže byť falošná
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Na tejto adrese OpenAlias sa nenašla žiadna platná adresa, ale podpisy DNSSEC sa nedali overiť, takže to môže byť falošné
AddressBook Internal error Vnútorná chyba
AddressBook No address found Adresa nebola nájdená
AddressBook Address Adresa
AddressBook Description Popis
AddressBook Add a name...
AddressBook Add Pridať
AddressBook Save
AddressBook Error Chyba
AddressBook Invalid address Neplatná adresa
AddressBook Can't create entry Nie je možné vytvoriť položku
AddressBook Cancel Zrušiť
AddressBook Delete
AddressBook OpenAlias error OpenAlias chyba
Advanced Mining Ťažba