Key English Slovak
WizardSummary Daemon address Adresa daemonu
WizardSummary Bootstrap address Bootstrap adresa
WizardSummary Network Type Typ siete
WizardWalletInput Wallet name is empty
WizardWalletInput Wallet name is invalid
WizardWalletInput Wallet already exists
WizardWalletInput Wallet name Názov peňaženky
WizardWalletInput Wallet location is empty
WizardWalletInput Wallet location Umiestnenie peňaženky
WizardWalletInput Browse Prehliadať
WizardWalletInput Please choose a directory Prosím, vyberte priečinok
main Error Chyba
main Couldn't open wallet: Nepodarilo sa otvoriť peňaženku:
main Waiting for daemon to stop... Čaká sa na zastavenie daemonu...
main Daemon failed to start Nepodarilo sa spustiť daemon
main Please check your wallet and daemon log for errors. You can also try to start %1 manually. Prosím, skontrolujte chyby v log-och peňaženky a daemonu. Môžete sa tiež pokúsiť spustiť %1 ručne.
main Can't create transaction: Wrong daemon version: Nemožno vytvoriť transakciu: Chybná verzia daemonu:
main Can't create transaction: Nemožno vytvoriť transakciu:
main No unmixable outputs to sweep Žiadne nezmiešateľné čiastky na vyčistenie
main Waiting for daemon to sync Čakanie na sychronizáciu daemona