Key English Slovak
main Save as file
main Confirm
main Couldn't send the money: Peniaze nebolo možné poslať:
main Information Informácie
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Táto adresa prijala %1 monero, ale transakcia ešte nebola vyťažená
main This address received nothing Táto adresa neprijala nič
main Please wait... Prosím čakajte...