The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Slovak
WizardWalletInput Wallet name Názov peňaženky
WizardWalletInput Wallet location Umiestnenie peňaženky
WizardWalletInput Browse Prehliadať
WizardWalletInput Please choose a directory Prosím, vyberte priečinok
WizardWalletInput Wallet name is empty Názov peňaženky je prázdny
WizardWalletInput Wallet name is invalid
WizardWalletInput Wallet already exists Peňaženka už existuje
WizardWalletInput Wallet location is empty Poloha peňaženky je prázdna
WizardSummary Wallet name Názov peňaženky
WizardSummary Wallet path Cesta k peňaženke
WizardSummary Restore height Obnoviť výšku
WizardSummary Daemon address Adresa daemonu
WizardSummary Bootstrap address Bootstrap adresa
WizardSummary Network Type Typ siete
WizardSummary Mnemonic seed language Jazyk mnemotechnického seed-u
WizardRestoreWallet4 You're all set up! Všetko je nastavené!
WizardRestoreWallet4 New wallet details: Detaily novej peňaženky:
WizardRestoreWallet4 Create wallet Vytvoriť peňaženku
WizardRestoreWallet3 Daemon settings Nastavenie démona
WizardRestoreWallet3 To be able to communicate with the Monero network your wallet needs to be connected to a Monero node. For best privacy it's recommended to run your own node.

If you don't have the option to run your own node, there's an option to connect to a remote node.
Aby ste mohli komunikovať so sieťou Monero, vaša peňaženka musí byť pripojená k uzlu Monero. Najlepšie súkromie dosiahnete použitím vlastného uzla.

Ak nemáte možnosť spustiť vlastný uzol, existuje možnosť pripojenia k vzdialenému uzlu.