Key English Slovak
WizardModeBootstrap Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Uvedomte si tieto obmedzenia. <b> Používatelia, ktorí uprednostňujú bezpečnosť a decentralizáciu, musia namiesto toho používať vlastný uzol </ b>.
WizardModeRemoteNodeWarning Remain aware of these limitations. <b>Users who prioritize privacy and decentralization must use a full node instead</b>. Uvedomte si tieto obmedzenia. <b> Používatelia, ktorí uprednostňujú súkromie a decentralizáciu, musia namiesto toho používať vlastný uzol </ b>.