Key English Slovak
Account Set the label of the selected account: Zadajte štítok pre zvolený účet:
Account Balance All Celkový zostatok
Account Total balance: Celkový zostatok:
Account Copied to clipboard Skopírované do schránky
Account Total unlocked balance: Celkový zostatok k dispozícii:
Account Accounts Účty
Account Address copied to clipboard Adresa bola skopírovaná do schránky
Account Create new account Vytvoriť nový účet
Account Set the label of the new account: Zadajte návestie pre nový účet:
Account Edit account label Upraviť štítok účtu
Account Copy address to clipboard Skopírovať adresu do schránky
AddressBook Save your most used addresses here Uložiť najčastejšie používané adresy
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Táto funkcia uľahčuje posielanie alebo prijímanie Monero a znižuje riziko chyby pri zadávaní adries ručne.
AddressBook Add an address Pridať adresu
AddressBook Address book Adresár
AddressBook Address copied to clipboard Adresa je skopírovaná do schránky
AddressBook Add address Pridať adresu
AddressBook Resolve Vyriešiť
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Na tejto adrese OpenAlias sa nenašla platná adresa
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adresa sa našla, ale podpisy DNSSEC sa nepodarilo overiť, takže táto adresa môže byť falošná