Key English Slovak
Account Set the label of the selected account: Zadajte návestie pre zvolený účet:
Account Balance All Zostatok celkom
Account Total balance: Celkový zostatok:
Account Copied to clipboard Skopírované do schránky
Account Total unlocked balance: Celkový zostatok k dispozícii:
Account Accounts Účty
Account Address copied to clipboard Adresa bola skopírovaná do schránky
Account Create new account Vytvoriť nový účet
Account Set the label of the new account: Zadajte návestie pre nový účet:
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
AddressBook Save your most used addresses here Uložiť najčastejšie používané adresy
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually.
AddressBook Add an address
AddressBook Address book Adresár
AddressBook Address copied to clipboard
AddressBook Add address
AddressBook Edit an address
AddressBook Resolve Vyriešiť
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Na tejto adrese OpenAlias sa nenašla platná adresa