Key English Slovak
WizardNav Step (%1) of (%2) Krok (%1) z (%2)
WizardOpenWallet1 Open a wallet from file Otvoriť peňaženku zo súboru
WizardOpenWallet1 Import an existing .keys wallet file from your computer. Import existujúcich kľúčov peňaženky z Vášho počítača.
WizardOpenWallet1 Recently opened Nedávno otvorené
WizardOpenWallet1 Mainnet Hlavná sieť
WizardOpenWallet1 Testnet Testnet
WizardOpenWallet1 Stagenet Stagenet
WizardOpenWallet1 Browse filesystem Prezeranie disku
WizardOpenWallet1 Back to menu Návrat do menu
WizardOpenWallet1 Mainnet wallet Mainnet peňaženka
WizardOpenWallet1 Testnet wallet Testnet peňaženka
WizardOpenWallet1 Stagenet wallet Stagenet peňaženka
WizardRestoreWallet1 Restore wallet Obnoviť peňaženku
WizardRestoreWallet1 Restore wallet from keys or mnemonic seed. Obnova peňaženky z kľúčov alebo mnemotechnických slov.
WizardRestoreWallet1 Restore from seed Obnoviť zo seed-u
WizardRestoreWallet1 Restore from keys Obnoviť z kľúčov
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Adresa konta (verejná)
WizardRestoreWallet1 View key (private) Kľúč na zobrazenie (súkromný)
WizardRestoreWallet1 Spend key (private) Kľúč na platenie (súkromný)
WizardRestoreWallet1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Dátum vytvorenia peňaženky v tvare `YYYY-MM-DD` alebo obnoviť výšku bloku