The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Slovak
AddressBook Add a name...
Transfer Add description
WizardDaemonSettings Additionally, you may specify a bootstrap node to use Monero immediately. Ak chcete použiť Monero okamžite, musíte definovať počiatočný uzol siete.
Transfer Add payment ID
Transfer Add recipient
RemoteNodeDialog Add remote node
RemoteNodeList Add remote node
Sign Address Adresa
TxKey Address Adresa
AddressBook Address Adresa
Transfer Address Adresa
History Address Adresa
RemoteNodeDialog Address Adresa
Receive Address #
History Address: Adresa:
AddressBook Address book Adresár
LeftPanel Address book Adresár
Account Address copied to clipboard Adresa bola skopírovaná do schránky
AddressBook Address copied to clipboard
Receive Address copied to clipboard Adresa skopírovaná do schránky