Key English Slovenian
Account Set the label of the selected account: Nastavi oznako izbranega računa:
Account Balance All Skupno stanje
Account Total balance: Stanje:
Account Copied to clipboard Skopirano v odložišče
Account Total unlocked balance: Odklenjeno stanje:
Account Accounts Računi
Account Edit account label
Account Copy address to clipboard
Account Address copied to clipboard Naslov skopiran v odložišče
Account Create new account Ustvari nov račun
Account Set the label of the new account: Nastavi oznako novega računa:
AddressBook Save your most used addresses here Shrani najpogostejše naslove tukaj
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. To omogoča lažje pošiljanje in prejemanje Monera in zmanjša napake pri vpisovanju naslova ročno.
AddressBook Add an address Dodaj naslov
AddressBook Address book Imenik
AddressBook Send to this address
AddressBook See transactions
AddressBook Edit address label
AddressBook Copy address to clipboard
AddressBook Address copied to clipboard Naslov skopiran v odložišče