The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Slovenian
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Ali ste prepričani, da želite obnoviti predpomnilnik denarnice?
Naslednje informacije bodo izbrisane:
- naslovi prejemnikov
- ključi transakcij
- opisi transakcij

Stara datoteka predpomnilnika denarnice bo preimenovana in se jo lahko obnovi pozneje.