Key English Slovenian
Mining Mining may reduce the performance of other running applications and processes. Rudarjenje zmanjšuje učinkovitost drugih programov in procesov na računalniku.
PasswordDialog CAPSLOCKS IS ON. CAPSLOCK je vklopljen
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Ali ste prepričani, da želite obnoviti predpomnilnik denarnice?
Naslednje informacije bodo izbrisane:
- naslovi prejemnikov
- ključi transakcij
- opisi transakcij

Stara datoteka predpomnilnika denarnice bo preimenovana in se jo lahko obnovi pozneje.
SettingsWallet Successfully rescanned spent outputs. Izplačani outputi zopet uspešno poskenirani
SharedRingDB This page allows you to interact with the shared ring database. This database is meant for use by Monero wallets as well as wallets from Monero clones which reuse the Monero keys. Ta stran omogoča, da interaktirate z deljeno bazo obročev (RingDB). Ta baza je namenjena Monero denarnicam in prav tako klonom Monera, ki si delijo Monero ključe
Sign Enter the message to verify Vnesi sporočilo, ki ga želiš verificirati.
Transfer Wallet is not connected to daemon. Denarnica ni povezana s prikritim procesom