The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Key English Slovenian
Account Set the label of the selected account: Nastavi oznako izbranega računa:
Account Balance All Skupno stanje
Account Total balance: Stanje:
Account Copied to clipboard Skopirano v odložišče
Account Total unlocked balance: Odklenjeno stanje:
Account Accounts Računi
Account Address copied to clipboard Naslov skopiran v odložišče
Account Create new account Ustvari nov račun
Account Set the label of the new account: Nastavi oznako novega računa:
AddressBook Save your most used addresses here Shrani najpogostejše naslove tukaj
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. To omogoča lažje pošiljanje in prejemanje Monera in zmanjša napake pri vpisovanju naslova ročno.
AddressBook Add an address Dodaj naslov
AddressBook Address book Imenik
AddressBook Address copied to clipboard Naslov skopiran v odložišče
AddressBook Add address Dodaj naslov
AddressBook Edit an address Uredi naslov
AddressBook Resolve Razreši
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Ni veljavnih naslovov najdenih na tem OpenAlias naslovu
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Naslov najden, vendar so DNSSEC podpisi neverificirani. Možno je, da je naslov zmanipuliran.
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Noben ustrezen naslov ni bil najden za ta OpenAlias naslov, ampak DNSSEC podpis ni potrjen, in je lahko zmanipoliran