Key English Swedish State
Account Set the label of the selected account: Ange etiketten för det valda kontot:
Account Balance All Hela kontosaldot
Account Total balance: Kontosaldo:
Account Copied to clipboard Kopierat till urklipp
Account Total unlocked balance: Totalt olåst saldo:
Account Accounts Konton
Account Balance: Saldo:
Account Address copied to clipboard Adressen kopierades till urklipp
Account Create new account Skapa nytt konto
Account Set the label of the new account: Ange etikett för det nya kontot:
AddressBook Save your most used addresses here Spara din mest använda adress här
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Detta gör det enklare att skicka/ta emot Monero och minskar fel vid manuellt skrivande av adresser
AddressBook Add an address lägg till en adress
AddressBook Address book Adressbok
AddressBook Address copied to clipboard Adress kopierat till utklipp
AddressBook Add address lägg till en adress
AddressBook Edit an address Redigera en adress
AddressBook Resolve Lös
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Ingen giltig adress hittades vid denna OpenAlias-adress
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adressen hittades, men DNSSEC-signaturerna kunde inte verifieras, så denna adress kan vara förfalskad