Key English Swedish State
Mining Mining with your computer helps strengthen the Monero network. The more that people mine, the harder it is for the network to be attacked, and every little bit helps.

Mining also gives you a small chance to earn some Monero. Your computer will create hashes looking for block solutions. If you find a block, you will get the associated reward. Good luck!
Genom att gräva med din dator hjälper du att stärka Moneros nätverk. Desto fler som gräver desto svårare blir de att attackera nätverket. Varje liten bit gör nytta.

Att gräva ger dig dessutom en liten chans att själv tjäna lite Monero. Din dator genererar hasher och letar efter blocklösningar. Hittar du ett block får du tillhörande belöning.