Key English Turkish State
Account Set the label of the selected account: Seçilen hesabın etiketini belirleyin:
Account Balance All Bakiye Tümü
Account Total balance: Toplam bakiye:
Account Copied to clipboard Panoya kopyalandı
Account Total unlocked balance: Toplam kullanılabilir bakiye:
Account Accounts Hesaplar
Account Balance: Bakiye:
Account Address copied to clipboard Adres panoya kopyalandı
Account Create new account Yeni hesap oluştur
Account Set the label of the new account: Yeni hesabın etiketini belirle:
AddressBook Save your most used addresses here En çok kullandığınız adresleri buraya kaydedin
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Bu, Monero'nun gönderilmesini veya alınmasını kolaylaştırır ve adresleri elle yazarken hataları azaltır.
AddressBook Add an address Adres ekle
AddressBook Address book Adres defteri
AddressBook Address copied to clipboard Adres panoya kopyalandı
AddressBook Add address Adres Ekle
AddressBook Edit an address Bir adresi düzenle
AddressBook Resolve Çözme
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Bu OpenAlias adresinde geçerli bir adres bulunamadı
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Adres bulundu, ancak DNSSEC imzaları doğrulanamadığından bu adres sahte olabilir