Key English Ukrainian
main Save transaction file
main Send transaction
main Warning Попередження
main Error: Filesystem is read only Помилка: Файлова система доступна тільки для читання
main Warning: There's only %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Попередження: На пристрої є тільки %1 GB вільного простору. Для зберігання блокчейну потрібно як мінімум ~%2 GB.
main Note: There's %1 GB available on the device. Blockchain requires ~%2 GB of data. Попередження: На пристрої є тільки %1 GB вільного простору. Для зберігання блокчейну потрібно як мінімум ~%2 GB.
main Note: lmdb folder not found. A new folder will be created. Примітка: Папку з назвою lmdb не знайдено тому її буде створено.
main Password changed successfully Пароль успішно змінений
main Error: Помилка:
main Please wait... Будь ласка, зачекайте...
main Checking local node status...
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Цей адрес отримав %1 XMR, але транзакція ще не була підтверджена майнерами
main Save as file
main Confirm
main This address received nothing Цей адрес ще нічого не отримав