Key English Ukrainian
WizardWalletInput Wallet name Ім'я гаманця
WizardWalletInput Wallet location Шлях до гаманця
WizardWalletInput Browse Огляд
WizardWalletInput Please choose a directory Будь ласка, виберіть папку
WizardWalletInput Wallet name is empty
WizardWalletInput Wallet name is invalid
WizardWalletInput Wallet already exists
WizardWalletInput Wallet location is empty
WizardSummary Wallet name Ім'я гаманця
WizardSummary Wallet path Шлях до гаманця
WizardSummary Restore height Висота блока відновлення
WizardSummary Daemon address Адрес демона
WizardSummary Bootstrap address Адреса ноди початкового завантаження
WizardSummary Network Type Тип Мережі
WizardSummary Mnemonic seed language
WizardRestoreWallet4 You're all set up! Ви все налаштували!
WizardRestoreWallet4 New wallet details: Дані нового гаманця:
WizardRestoreWallet4 Create wallet Створити гаманець
WizardRestoreWallet3 Daemon settings Настройка демону
WizardRestoreWallet3 To be able to communicate with the Monero network your wallet needs to be connected to a Monero node. For best privacy it's recommended to run your own node.

If you don't have the option to run your own node, there's an option to connect to a remote node.
Щоб мати можливість обмінюватися даними з мережею Monero, ваш гаманець повинен бути підключений до ноди Monero. Для кращої конфіденційності рекомендується запустити свою власну ноду.

Якщо в вас немає можливості запустити власну ноду, є можливість підключитися до віддаленої ноди.