Key English Ukrainian
Transfer Add payment ID Додати ID платежу
TxKey Address Адрес
TxKey Recipient's wallet address Адрес гаманця отримувача
TxKey Verify that funds were paid to an address by supplying the transaction ID, the recipient address, the message used for signing and the signature.
For the case with Spend Proof, you don't need to specify the recipient address.
Переконайтеся у відправці коштів на адрес, вказавши ID транзакції, адрес отримувача, повідомлення, яке використовується для підпису, і сам підпис.
У випадку з Spend Proof (доказом надсилання) вам не потрібно вказувати адрес отримувача.
Utils Stagenet Тестова мережа (stagenet)
WizardAskPassword Low Низька
WizardAskPassword Medium Середня
WizardAskPassword High Висока
WizardCreateDevice1 Restore a wallet from device. Use this if you used your hardware wallet before. Відновити гаманець з пристрою. Використовуйте це, якщо ви використовували свій пристрій-гаманець раніше.
WizardCreateDevice1 Restore height Висота блока відновлення
WizardCreateWallet1 Mnemonic seed Мнемонічна seed-фраза
WizardCreateWallet1 This seed is <b>very</b> important to write down and keep secret. It is all you need to backup and restore your wallet. Цю seed-фразу <b> необхідно записати, і зберігати в безпечному місці</b>. Це все що потрібно для резервної копії та відновлення вашого гаманця.
WizardCreateWallet1 Should you restore your wallet in the future, specifying this block number will recover your wallet quicker. Для швидшого відновлення свого гаманця в майбутньому, вкажіть номер цього блоку перед скануванням.
WizardDaemonSettings Default Стандартний
WizardHome Restore wallet from keys or mnemonic seed Відновити гаманець із ключів або за мнемонічною seed-фразою
WizardOpenWallet1 Stagenet Тестова мережа (stagenet)
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Адрес гаманця (публічний)
WizardRestoreWallet1 View key (private) Ключ для перегляду (приватний)
WizardRestoreWallet1 Spend key (private) Ключ для витрати (приватний)
WizardRestoreWallet1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Дата створення гаманця в форматі `YYYY-MM-DD` або висота відновлення