Key English Ukrainian
LeftPanel Account Акаунт
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Адрес гаманця (публічний)
Account Accounts Акаунти
AddressBook Add address Додати адресу
AddressBook Add a name... Додати ім'я...
Transfer Add description Додати опис
Transfer Add payment ID Додати ID платежу
SettingsNode Address Адрес
Sign Address Адрес
TxKey Address Адрес
AddressBook Address Адреса
Transfer Address Адрес
History Address Адрес
Account Address copied to clipboard Адрес скопійовано в буфер обміну
AddressBook Address copied to clipboard Адрес скопійовано в буфер обміну
Receive Address copied to clipboard Адрес скопійовано в буфер обміну
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Адрес знайдений, але підписи DNSSEC не можуть бути перевірені, тому цей адрес може бути підробленим
Transfer Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Адрес знайдений, але підписи DNSSEC не можуть бути перевірені, тому цей адрес може бути підробленим
SettingsInfo Are you sure you want to rebuild the wallet cache?
The following information will be deleted
- Recipient addresses
- Tx keys
- Tx descriptions

The old wallet cache file will be renamed and can be restored later.
Ви дійсно хочете оновити кеш гаманця?
Наступна інформація буде видалена
- Адреси одержувачів
- Ключі транзакцій
- Описи транзакцій

Старий файл, який містить кеш гаманця буде перейменований і зможе бути відновлений пізніше.
SettingsLayout Ask for password before sending a transaction