Key English Ukrainian
RemoteNodeDialog Password Пароль
RemoteNodeDialog Mark as Trusted Daemon Відмітити Демона як Довіреного
RemoteNodeDialog Cancel Скасувати
Settings Wallet Гаманець
Settings Interface Інтерфейс
Settings Node Нода
Settings Log Журнал
Settings Info Інформація
SettingsInfo Remote node Віддалена нода
SettingsInfo Local node Локальна нода
SettingsLayout Wrong password Невірний пароль
SettingsLayout Port Порт
SuccessfulTxDialog Done Зроблено
TitleBar Change language Змінити мову
TxConfirmationDialog My wallet Мій гаманець
TxConfirmationDialog To До
TxConfirmationDialog Fee Комісія
TxKey Amount Кількість
WizardCreateDevice1 Restore wallet Відновити гаманець
WizardDaemonSettings Reset Скинути