Key English Ukrainian
Receive Amount Кількість
TxKey Amount Кількість
RemoteNodeDialog Cancel Скасувати
TitleBar Change language Змінити мову
ContextMenu Copy Копіювати
Receive Copy to clipboard Копіювати в буфер обміну
WizardRestoreWallet4 Create wallet Створити гаманець
RemoteNodeDialog Daemon password Пароль демона
RemoteNodeDialog Daemon username Ім'я користувача демона
ContextMenu Delete Видалити
Receive Description Опис
SuccessfulTxDialog Done Зроблено
TxConfirmationDialog Fee Комісія
MenuBar File Файл
Settings Info Інформація
Settings Interface Інтерфейс
SettingsInfo Local node Локальна нода
Settings Log Журнал
RemoteNodeDialog Mark as Trusted Daemon Відмітити Демона як Довіреного
Advanced Mining Майнінг