Key English Ukrainian
History Address Адрес
RemoteNodeDialog Cancel Скасувати
TitleBar Change language Змінити мову
RemoteNodeDialog Daemon password Пароль демона
RemoteNodeDialog Daemon username Ім'я користувача демона
SuccessfulTxDialog Done Зроблено
TxConfirmationDialog Fee Комісія
MenuBar File Файл
Settings Info Інформація
Settings Interface Інтерфейс
LanguageSidebar Language changed. Мову змінено.
SettingsInfo Local node Локальна нода
Settings Log Журнал
RemoteNodeDialog Mark as Trusted Daemon Відмітити Демона як Довіреного
Advanced Mining Майнінг
Settings Node Нода
RemoteNodeDialog (optional) (опційно)
RemoteNodeDialog Password Пароль
LineEdit Paste Вставити
History Payment proof Доказ платежу