Key English Ukrainian
WizardRestoreWallet1 Restore wallet Відновити гаманець
WizardRestoreWallet1 Restore wallet from keys or mnemonic seed. Відновити гаманець з ключів або мнемонічної фрази.
WizardRestoreWallet1 Restore from seed з seed-фрази
WizardRestoreWallet1 Restore from keys з ключів
WizardRestoreWallet1 Account address (public) Адрес гаманця (публічний)
WizardRestoreWallet1 View key (private) Ключ для перегляду (приватний)
WizardRestoreWallet1 Spend key (private) Ключ для витрати (приватний)
WizardRestoreWallet1 Wallet creation date as `YYYY-MM-DD` or restore height Дата створення гаманця в форматі `YYYY-MM-DD` або висота відновлення
WizardRestoreWallet1 Restore height Висота блока відновлення
WizardRestoreWallet1 Back to menu Повернутися в меню
WizardRestoreWallet1 Restore from QR Code Відновити з QR-коду
WizardRestoreWallet1 Seed offset passphrase (optional)
WizardRestoreWallet1 Passphrase
WizardRestoreWallet1 Enter your 25 word mnemonic seed
WizardRestoreWallet1 Leave blank to create a view-only wallet
WizardOpenWallet1 Open a wallet from file Відкрити гаманець із файлу
WizardOpenWallet1 Import an existing .keys wallet file from your computer. Імпортувати вже існуючі файли гаманця (.keys) з вашого комп'ютеру.
WizardOpenWallet1 Recently opened Недавно відкриті
WizardOpenWallet1 Mainnet Основна мережа (Mainnet)
WizardOpenWallet1 Testnet Тестова мережа (testnet)