Key English Ukrainian
AddressBook This makes it easier to send or receive Monero and reduces errors when typing in addresses manually. Це полегшує надсилання та отримання Monero і знижує кількість помилок при введенні адрес вручну.
Sign This is a good signature Це перевірений підпис
WizardModeRemoteNodeWarning This mode is ideal for managing small amounts of Monero. You have access to basic features for making and managing transactions. It will automatically connect to the Monero network so you can start using Monero immediately. Цей режим ідеально підходить для управління невеликими сумами Monero. У вас є доступ до основних функцій для здійснення транзакцій та управління ними. Програма автоматично підключиться до мережі Monero, щоб ви відразу могли почати використовувати Monero.
WizardModeBootstrap This mode will use a remote node whilst also syncing the blockchain. This is different from the first menu option (Simple mode), since it will only use the remote node until the blockchain is fully synced locally. It is a reasonable tradeoff for most people who care about privacy but also want the convenience of an automatic fallback option. Цей режим буде використовувати віддалену ноду і при цьому також синхронізуватися з блокчейном. Це відрізняється від першого пункту меню (простого режиму), оскільки в даному режимі віддалена нода буде використовуватися тільки до тих пір, поки блокчейн не буде повністю синхронізований локально. Це розумний компроміс для більшості людей, які піклуються про недоторканність свого приватного життя, при цьому також бажають зручності використання, отже ця опція може автоматично вважатися запасним варіантом.
Sign This signature did not verify Цей підпис неперевірено
WizardAskPassword This password cannot be recovered. If you forget it then the wallet will have to be restored from your %1. Цей пароль не може бути відновлений. Якщо ви його втратите, гаманець потрібно буде відновити з вашої %1.
main This address received nothing Цей адрес ще нічого не отримав
main This address received %1 monero, with %2 confirmation(s). Цей адрес отримав %1 XMR, із %2 підтвердженням(и).
main This address received %1 monero, but the transaction is not yet mined Цей адрес отримав %1 XMR, але транзакція ще не була підтверджена майнерами
History Tx ID: Хеш транзакції (Tx ID):
SettingsInfo Tails: Хвости:
SettingsLayout minute(s) хвилин(и)
SettingsLayout minute хвилина
SettingsLayout minutes хвилин
DevicePassphraseDialog Hardware wallet passphrase Фраза-пароль апаратного гаманця
Mining Background mining (experimental) Фоновий майнінг (експериментально)
Sign File Файл
MenuBar File Файл
NetworkStatusItem Successfully switched to another public node Успішно переключено на іншу публічну ноду
History Success Успішно