Key English Ukrainian
AddressBook Add an address Додати адресу
AddressBook Add a name... Додати ім'я...
Transfer Add description Додати опис
WizardDaemonSettings Additionally, you may specify a bootstrap node to use Monero immediately. Окрім цього, ви можете вказати ноду швидкого завантаження, щоб негайно почати користуватися Monero.
Transfer Add payment ID Додати ID платежу
Transfer Add recipient
RemoteNodeDialog Add remote node
RemoteNodeList Add remote node
Sign Address Адрес
TxKey Address Адрес
AddressBook Address Адреса
Transfer Address Адрес
History Address Адрес
RemoteNodeDialog Address
Receive Address
Receive Address #
History Address: Адреса:
AddressBook Address book Адресна книга
LeftPanel Address book Адресна книга
Account Address copied to clipboard Адрес скопійовано в буфер обміну