Key English Vietnamese
AddressBook Resolve Xử lý
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address Không tìm thấy địa chỉ OpenAlias phù hợp
AddressBook Address found, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this address may be spoofed Đã tìm thấy địa chỉ phù hợp, nhưng chữ ký DNSSEC chưa được xác thực, vì vậy địa chỉ này có thể bị giả mạo
AddressBook No valid address found at this OpenAlias address, but the DNSSEC signatures could not be verified, so this may be spoofed Không tìm thấy địa chỉ OpenAlias phù hợp, nhưng chữ ký DNSSEC chưa được xác thực, vì vậy địa chỉ này có thể bị giả mạo
AddressBook Internal error Lỗi nội bộ
AddressBook No address found Không tìm thấy địa chỉ
AddressBook Address Địa chỉ
AddressBook Edit entry
AddressBook Grab QR code from screen
AddressBook Description Ghi chú
AddressBook Add a name... Thêm tên...
AddressBook Add Thêm
AddressBook Save Lưu
AddressBook Error Lỗi
AddressBook Invalid address Địa chỉ không phù hợp
AddressBook Can't create entry Không thể nhập
AddressBook Cancel Hủy
AddressBook Delete Xóa
AddressBook OpenAlias error Lỗi OpenAlias
Advanced Mining Đang đào