Project Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Monero CLI & GUI Some of the components within this project have alerts. 33% 33% 1,233 8,764 1 151
Getmonero Some of the components within this project have alerts. 96% 96% 27 555 3 20 9
Language code nb_NO
Text direction Left to right
Plural: Default plural 3 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural formula n != 1
User avatar admin

New strings to translate

Getmonero / monero-siteNorwegian Bokmål

New strings to translate 6 days ago
Resource update 6 days ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletNorwegian Bokmål

Invalid destination address
Invalid destination address
 …«»‘’–
8 days ago
User avatar None

Suggestion added

Getmonero / monero-siteNorwegian Bokmål

Make sure your software is up-to-date with the
Make sure your software is up-to-date with the
 …«»‘’–
8 days ago

Forslag til endring: "Skjermbilde av den kommandolinjebaserte lommeboken"

9 days ago

Bruk heller "skjermbilde" eller "skjermdump", da "skjermavbilding" ikke er så mye brukt. Foreslått endring: "Et skjermbilde av Moneros grensesnittlommebok. Den viser lommebokens saldo, en navigasjonsmeny på venstre side og et skjema for innsending av XMR til høyre."

9 days ago
User avatar Chris

Suggestion accepted

Getmonero / monero-siteNorwegian Bokmål

Go back to the top of the page
Gå tilbake til toppen av siden
9 days ago

Jeg fikk en error da jeg pastet inn teksten her, så laget like gjerne en ny suggestion. Du kan bare bruke den (eller deler av den) om du vil til å endre din suggestion, eller bare la min stå om du enig i den oversettelsen.

9 days ago
Yes, you can, but you probably shouldn't. Importing an external @blockchain is very resource intensive and forces you to trust the entity providing you with the blockchain. It's usually faster to download it the normal way: running a node and letting it synchronize with the other @nodes in the network. If you really need to import an external blockchain, you can download one in the 'Downloads' page of this website. Follow the guide below if you are using Windows. If you are a linux user, you can use the tool "monero-blockchain-import", which is included in the archive when you download the GUI or CLI wallets. Start syncing the imported blockchain with this command: "monero-blockchain-import --input-file blockchain.raw".
Ja, det kan du, men du bør antagelig la være. Å importere en ekstern blokkjede er veldig ressurskrevende, og medfører at du må stole på opphavet som gir deg den. Det er vanligvis raskere å laste den ned på en normal måte: Kjør en node og la den synkroniseres med de andre nodene i nettverket. Hvis du virkelig trenger å importere en ekstern blokkjede, kan du laste en ned i <a href="{{ site.baseurl }}/downloads/#blockchain">«Nedlastinger»-delen</a> på denne nettsiden. Følg veiledningen nedenfor hvis du bruker Windows. Hvis du er Linux-bruker, kan du bruke verktøyet «monero-blockchain-import», som er å finne i arkivet når du laster ned de grensesnitt- eller kommandolinjebaserte lommebøkene. Start synkroniseringen av den importerte blokkjeden med denne kommandoen: «monero-blockchain-import --input-file blockchain.raw».
9 days ago

blokk-kjede –> blokkjede

9 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
There are no glossaries defined for this language.