Quick Start and Info

Welcome to Weblate. The Monero localization platform. Here you can help translate all things Monero, like the Website, the GUI and CLI wallets and more. We have some guides to help you started, but if you need help or support, contact the localization wokgroup!

Guides:

Support and Contacts:

Translation Information

Project website getmonero.org
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Creative Commons Zero v1.0 Universal
Filemask moneromovie/workgroup-edition/monero-means-money-workgroup-*.srt
Monolingual base language file moneromovie/workgroup-edition/monero-means-money-workgroup-en.srt
Translation file Download moneromovie/workgroup-edition/monero-means-money-workgroup-pl.srt
basically, this whole mentality of
zasadniczo, ta cała mentalność
yesterday
built into the next release --
zintegrowanej w następnym wydaniu --
yesterday
and they want this and this and this feature
i chcieliby tej i tej i tej funkcji
yesterday
and have a word with them about the release schedule,
i zamienić z nimi słowo na temat rozkładu wydania nowych wersji,
yesterday
whose inclination might be to want to talk to the "manager of Monero"
których skłonnością może być chęć porozmawiania z "menedżerem Monero"
yesterday
I try to take these new investors
Staram się przyjąć tych nowych inwestorów
yesterday
Part of what I do as a consultant is I try to bridge these worlds.
Częścią tego, co robię jako konsultant, jest próba połączenia tych światów.
yesterday
The question is: can these new investors integrate into the community?
Pytanie brzmi: czy ci nowi inwestorzy potrafią zintegrować się ze społecznością?
yesterday
and so that is also going to attract investment money to Monero.
i to również przyciągnie pieniądze inwestycyjne do Monero.
yesterday
and have a real reason to exist,
i mają rzeczywisty powód do istnienia,
yesterday
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,287 11,689 64,507
Translated 100% 1,287 11,689 64,507
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 98% 1,266 11,564 63,683

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity