Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 3
Arabic This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
Chinese (Simplified) This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
Chinese (Traditional) This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
Dutch This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
French This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397 1
German This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 6
Italian This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
Norwegian Bokmål This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 2
Polish This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397 30
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397 30
Russian This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
Spanish This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
Turkish This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 0% 30 397
Please sign in to see the alerts.
Project website www.getmonero.org/resources/user-guides
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license BSD 3-Clause "New" or "Revised" License
Filemask _i18n/*/resources/user-guides/weblate/importing_blockchain.po
Languages 14
Source strings 30
Source words 397
Source characters 2,554
Hosted strings 420
Hosted words 5,558
Hosted characters 35,756
After the the blockchain has finished syncing up you can open your Monero wallet normally. Your downloaded blockchain.raw can be deleted.
Po zakończeniu synchronizacji blockchainu możesz normalnie otworzyć swój portfel Monero. Twój pobrany blockchain.raw może zostać już usunięty.
5 days ago
### Step 7
### Krok 7
5 days ago
`monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
`monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
5 days ago
For example I would type :
Na przykład ja wpisałbym:
5 days ago
`monero-blockchain-import --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE`
`monero-blockchain-import --input-file C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKAFILE\DO\BLOCKCHAIN`
5 days ago
Now type in your command prompt window:
Teraz wpisujesz w oknie Wiersza Poleceń:
5 days ago
### Step 6
### Krok 6
5 days ago
If your Monero software is on another drive you can use `DriveLetter:` for example if your Monero software was on your D drive then before using the cd command you would do `D:`
Jeśli Twoje oprogramowanie Monero jest na innym dysku możesz użyć `LiteraDysku:` na przykład jeśli Twoje oprogramowanie Monero było na dysku D to przed użyciem komendy `cd` napisałbyś `D:`.
5 days ago
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
5 days ago
It should look something like:
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
5 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity