Quick Start and Info

Welcome to Weblate. The Monero localization platform. Here you can help translate all things Monero, like the Website, the GUI and CLI wallets and more. We have some guides to help you started, but if you need help or support, contact the localization wokgroup!

Guides:

Support and Contacts:

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
User avatar admin

New strings to translate

Getmonero / monero-sitePolish

New strings to translate a month ago
User avatar admin

Resource update

Getmonero / monero-sitePolish

Resource update a month ago
User avatar None

Source string changed

Getmonero / monero-sitePolish

Monero Research Lab Papers (English)
a month ago
User avatar janowitz

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

We demonstrate that a version of non-slanderability is a natural definition of unforgeability for linkable ring signatures. We present a linkable ring signature construction with concise signatures and multi-dimensional keys that is linkably anonymous if a variation of the decisional Diffie-Hellman problem with random oracles is hard, linkable if key aggregation is a one-way function, and non-slanderable if a one-more variation of the discrete logarithm problem is hard. We remark on some applications in signer-ambiguous confidential transaction models without trusted setup.
Pokazujemy, że wersja braku zniesławiania jest naturalną definicją niefałszowania sygnatur pierścieniowych, które można połączyć. Przedstawiamy konstrukcję sygnatury pierścieniowej, którą można połączyć ze zwięzłymi sygnaturami i wielowymiarowymi kluczami, która jest anonimowa, jeśli odmiana problemu decyzyjnego Diffiego-Hellmana z przypadkowymi wyroczniami jest trudna, możliwa do połączenia, jeśli agregacja kluczy jest funkcją jednokierunkową i nie można jej oczerniać jeśli jedna odmiana problemu dyskretnego logarytmu jest trudna. Zwracamy uwagę na niektóre aplikacje w niejednoznacznych poufnych modelach transakcji sygnowanych bez zaufanej konfiguracji.
a month ago
User avatar janowitz

Suggestion removed

Getmonero / monero-sitePolish

We demonstrate that a version of non-slanderability is a natural definition of unforgeability for linkable ring signatures. We present a linkable ring signature construction with concise signatures and multi-dimensional keys that is linkably anonymous if a variation of the decisional Diffie-Hellman problem with random oracles is hard, linkable if key aggregation is a one-way function, and non-slanderable if a one-more variation of the discrete logarithm problem is hard. We remark on some applications in signer-ambiguous confidential transaction models without trusted setup.
Pokazujemy, że wersja braku zniesławiania jest naturalną definicją niefałszowania sygnatur pierścieniowych, które można połączyć. Przedstawiamy konstrukcję podpisu pierścieniowego, którą można połączyć ze zwięzłymi sygnaturami i wielowymiarowymi kluczami, która jest anonimowa, jeśli odmiana problemu decyzyjnego Diffiego-Hellmana z przypadkowymi wyroczniami jest trudna, możliwa do połączenia, jeśli agregacja kluczy jest funkcją jednokierunkową i nie można jej oczerniać jeśli jedna odmiana problemu dyskretnego logarytmu jest trudna. Zwracamy uwagę na niektóre aplikacje w niejednoznacznych poufnych modelach transakcji podpisujących bez zaufanej konfiguracji.
a month ago
User avatar janowitz

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Concise Linkable Ring Signatures and Forgery Against Adversarial Keys
Zwięzłe powiązywalne sygnatury pierścieniowe i podbrabianie przeciwko przeciwstawnym kluczom
a month ago
User avatar janowitz

Suggestion removed

Getmonero / monero-sitePolish

Concise Linkable Ring Signatures and Forgery Against Adversarial Keys
Concise Linkable Ring Signatures and Forgery Against Adversarial Keys
a month ago
User avatar janowitz

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Arcturus: efficient proofs for confidential transactions
Arcturus: wydajne dowody poufnych transakcji
a month ago
User avatar janowitz

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

We demonstrate that a version of non-slanderability is a natural definition of unforgeability for linkable ring signatures. We present a linkable ring signature construction with concise signatures and multi-dimensional keys that is linkably anonymous if a variation of the decisional Diffie-Hellman problem with random oracles is hard, linkable if key aggregation is a one-way function, and non-slanderable if a one-more variation of the discrete logarithm problem is hard. We remark on some applications in signer-ambiguous confidential transaction models without trusted setup.
Pokazujemy, że wersja braku zniesławiania jest naturalną definicją niefałszowania sygnatur pierścieniowych, które można połączyć. Przedstawiamy konstrukcję podpisu pierścieniowego, którą można połączyć ze zwięzłymi sygnaturami i wielowymiarowymi kluczami, która jest anonimowa, jeśli odmiana problemu decyzyjnego Diffiego-Hellmana z przypadkowymi wyroczniami jest trudna, możliwa do połączenia, jeśli agregacja kluczy jest funkcją jednokierunkową i nie można jej oczerniać jeśli jedna odmiana problemu dyskretnego logarytmu jest trudna. Zwracamy uwagę na niektóre aplikacje w niejednoznacznych poufnych modelach transakcji podpisujących bez zaufanej konfiguracji.
a month ago
User avatar janowitz

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Concise Linkable Ring Signatures and Forgery Against Adversarial Keys
Concise Linkable Ring Signatures and Forgery Against Adversarial Keys
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 734 10,885 68,084
Translated 46% 341 4,369 28,180
Needs editing 4% 36 1,093 6,433
Failing checks 13% 101 1,670 11,098

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity