Quick Start and Info

Welcome to Weblate. The Monero localization platform. Here you can help translate all things Monero, like the Website, the GUI and CLI wallets and more. We have some guides to help you started, but if you need help or support, contact the localization wokgroup!

Guides:

Support and Contacts:

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website getmonero.org
Instructions for translators
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license BSD 3-Clause "New" or "Revised" License
Filemask _i18n/*.yml
Monolingual base language file _i18n/en.yml
Translation file Download _i18n/pl.yml
User avatar None

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Run a Node
Uruchom pełny Node
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Run a Node
Uruchom węzeł
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion added

Getmonero / monero-sitePolish

Monero was launched in April 2014. It was a fair, pre-announced launch of the CryptoNote reference code. There was no premine or instamine, and no portion of the block reward goes to development. See the original Bitcointalk thread
Monero zostało uruchomione w kwietniu 2014 roku, kiedy po zapowiedzi zainicjowano kod referencyjny w CryptoNote. Nie istniało pre-wydobycie ani wydobycie natychmiastowe, a żadna część wynagrodzenia za blok nie szła do dewelopera. Zobacz orginalny wątek na Bitcointalk
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

See the Monero Workgroups.
Zobacz grupy robocze Monero.
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

This list only includes the tools stewarded by the core team, but the Monero ecosystem is much more vast. People can contribute to the development of libraries, services, documentation, graphics, etc. The list is virtually infinite. Contact or join the workgroup more affine to your way of contributing.
Ta lista zawiera tylko narzędzia, którymi zarządza główny zespół, ale ekosystem Monero jest znacznie bardziej obszerny. Ludzie mogą przyczynić się do rozwoju bibliotek, usług, dokumentacji, grafiki itp. Lista jest praktycznie nieskończona. Skontaktuj się z grupą roboczą lub dołącz do grupy, która bardziej odpowiada Twojemu sposobie współtworzenia.
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

The Monero Project Vulnerability Response Process.
Proces reagowania na luki bezpieczeństwa w projekcie Monero.
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

Bug and vulnerability hunting: Monero is listed on Hackerone and developers are asked to responsibly disclose bugs and vulnerabilities. See
Szukanie bugów i luk bezpieczeństwa: Monero posiada profil na Hackerone, a programiści są proszeni o odpowiedzialne ujawnianie bugów i luk bezpieczeństwa. Sprawdź
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

Built with Jekyll. No Javascript.
Zbudowana w Jekyll. Bez Javascript.
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

This website:
Ta strona internetowa:
a month ago
User avatar katnyc

Suggestion accepted

Getmonero / monero-sitePolish

Mostly QML and C++.
Głównie QML i C ++.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 767 11,214 70,188
Translated 61% 473 6,608 41,324
Needs editing 3% 27 954 5,904
Failing checks 5% 46 916 6,460

Last activity

Last change May 29, 2021, 3:59 p.m.
Last author Paul Janowitz

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity