Quick Start and Info

Welcome to Weblate. The Monero localization platform. Here you can help translate all things Monero, like the Website, the GUI and CLI wallets and more. We have some guides to help you started, but if you need help or support, contact the localization wokgroup!

Guides:

Support and Contacts:

User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

RPC error:
błąd RPC:
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

no connection to daemon. Please make sure daemon is running.
brak połączenia z daemonem. Proszę sprawdzić czy daemon jest uruchomiony.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

daemon is busy. Please try again later.
daemon jest zajęty. Proszę spróbować później.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

Loaded %lu transactions, for %s, fee %s, %s, %s, with min ring size %lu. %s
Załadowano %lu transakcji, dla %s, opłaty %s, %s, %s, z minimalnym rozmiarem pierścienia %lu. %s
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

no change
brak zmian
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

%s change to %s
%s zmienia się na %s
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

with no destinations
brak punktu docelowego
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

sending %s to %s
wysyłam %s do %s
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

Change goes to more than one address
Zmiana odnosi się do więcej niż jednego adresu
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

Monero CLI & GUI / CLI WalletPolish

Failed to sign transaction
Nie udało się podpisać transakcji
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,148 8,319 53,249
Translated 0% 6 26 174
Needs editing 0% 7 54 324
Failing checks 0% 1 2 10

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity