Quick Start and Info

Welcome to Weblate. The Monero localization platform. Here you can help translate all things Monero, like the Website, the GUI and CLI wallets and more. We have some guides to help you started, but if you need help or support, contact the localization wokgroup!

Guides:

Support and Contacts:

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
User avatar RodrigoKLX

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

Temporary use of remote nodes is useful in order to use Monero immediately (hence the name bootstrap), however be aware that when using remote nodes (including with the bootstrap setting), nodes could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make.
Het gebruik van een externe node is een eenvoudige manier om Monero onmiddellijk te gebruiken (vandaar de naam bootstrap), maar wees alert dat het gebruikt van zulke externe nodes (inclusief de bootstrap-instelling) ervoor kan zorgen dat nodes je ip-adres kunnen volgen, je blokhoogte en blokinfo kunnen volgen en je eventueel foutieve informatie kunnen sturen om zo meer te weten te komen over je transacties.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutchPlease check your hardware wallet –
your input may be required.


Raadpleeg uw hardware-wallet
Mogelijk moet u daar iets invoeren.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

To be able to communicate with the Monero network your wallet needs to be connected to a Monero node. For best privacy it's recommended to run your own node.

If you don't have the option to run your own node, there's an option to connect to a remote node.
Om te kunnen communiceren met het Monero netwerk dient uw portemonnee te worden verbonden met een Monero node. Voor de beste privacy wordt het aangeraden dat je je eigen node draait.

Als het niet mogelijk is om uw eigen node te draaien, dan is er een optie om verbinding te maken met een externe node.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

Remote nodes are useful if you are not able/don't want to download the whole blockchain, but be advised that malicious remote nodes could compromise some privacy. They could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make.
Externe nodes zijn handig als je niet de volledige blockchain kunt of wilt downloaden, maar houd er rekening mee dat kwaadaardige externe nodes je privacy kunnen compromitteren. Ze kunnen je IP-adres, je 'herstelhoogte' en bijbehorende blokaanvraaggevens kunnen traceren, en je foute informatie sturen om meer te weten te komen over de transacties die je maakt.
2 weeks ago
Temporary use of remote nodes is useful in order to use Monero immediately (hence the name bootstrap), however be aware that when using remote nodes (including with the bootstrap setting), nodes could track your IP address, track your "restore height" and associated block request data, and send you inaccurate information to learn more about transactions you make.
Het gebruik van een externe node is een eenvoudige manier om Monero onmiddellijk te gebruiken (vandaar de naam bootstrap), maar wees alert dat het gebruikt van zulke externe nodes (inclusief de bootstrap-instelling) ervoor kan zorgen dat nodes je ip-adres kunnen volgen, je blokhoogte en blokinfo kunnen volgen en je eventueel foutieve informatie kunnen sturen om zo meer te weten te komen over je transacties.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

Should you restore your wallet in the future, specifying this block number will recover your wallet quicker.
Geef dit bloknummer op als u in de toekomst uw portemonnee sneller wil herstellen.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

Click [Sign File] to generate signature
Klik op [Onderteken bestand] om een ondertekening te genereren.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

Click [Sign Message] to generate signature
Klik op [Onderteken Bericht] om een ondertekening te genereren.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

Enter a message to sign
Vul een bericht in om te ondertekenen.
2 weeks ago
User avatar amnesia32

Suggestion accepted

Monero CLI & GUI / GUI WalletDutch

Creates a new wallet that can only view and initiate transactions, but requires a spendable wallet to sign transactions before sending.
Maakt een nieuwe wallet aan waarmee transacties enkel kunnen bekeken en geïnitieerd worden, maar vereist een besteedbare wallet om transacties te tekenen voor ze te versturen.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 697 3,684 22,501
Translated 99% 696 3,683 22,497
Needs editing 0% 1 1 4
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 16, 2020, 8:52 a.m.
Last author Amnesia

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity