English Polish
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
a cryptographic method for proving ownership of a piece of information, as well as proving that the information has not been modified after being signed Kryptograficzna metoda na udowodnienie posiadania jakiejś informacji oraz że dana informacja nie została zmieniona po podpisaniu
A cryptographic method for proving ownership of a piece of information, as well as proving that the information has not been modified after being signed. Kryptograficzna metoda na udowodnienie posiadania jakiejś informacji oraz że dana informacja nie została zmieniona po podpisaniu.
The Basics Podstawy
["signature", "signatures"] ["signature", "signatures", "podpis", "podpisu", "podpisie", "podpisów", "podpisem"]