English Norwegian Bokmål
a special transaction where the recipient(s) can only spend the funds after a future date, as set by the sender En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.
Unlock time allows you to send a transaction to someone, such that they can not spend it until after a certain block height, or until a certain time. These locks are per transaction, not per output. This means any returning change will be locked too. ***Do not unintentionally lock your change outputs.*** Opplåsningstiden lar deg sende en transaksjon til noen slik at de ikke kan bruke midlene etter et visst antall blokker, eller frem til et visst tidspunkt.