English Norwegian Bokmål
a special transaction where the recipient can only spend the funds after a future date, as set by the sender En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.