English Norwegian Bokmål
a special transaction where the recipient(s) can only spend the funds after a future date, as set by the sender En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.
The Basics Det grunleggende
Unlock time allows you to send a transaction to someone, such that they can not spend it until after a certain block height, or until a certain time. These locks are per transaction, not per output. This means any returning change will be locked too. ***Do not unintentionally lock your change outputs.*** Opplåsningstiden lar deg sende en transaksjon til noen slik at de ikke kan bruke midlene etter et visst antall blokker, eller frem til et visst tidspunkt.