English Norwegian Bokmål
one of two sets of private and public cryptographic keys that each account has, with the private view key required to view all transactions related to the account Ett av to sett med private og offentlige kryptografiske nøkler som hver konto har, der den private visningsnøkkelen kreves for å se alle transaksjonene tilknyttet kontoen.