English Dutch
- Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. - Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI gebruiken.
Congratulations, you can now use your Ledger Monero wallet in conjunction with the CLI. Gefeliciteerd! Nu kun je je Monero-portemonnee voor de Ledger samen met de CLI gebruiken.
[Final notes](#a-few-final-notes) [Ten slotte](#ten-slotte)
{% include disclaimer.html translated="no" translationOutdated="no" %} {% include disclaimer.html translated="yes" translationOutdated="no" %}
Now that we're sufficiently prepared, let's start! Nu we ons voldoende hebben voorbereid, kunnen we beginnen.
- Open a new terminal - Open een nieuwe terminal.
Open `monero-wallet-cli`. Open `monero-wallet-cli`.
- This guide assumes you have already initialized your Ledger wallet and thus generated a 24 word mnemonic seed. - We gaan ervan uit dat je je Ledger al hebt geïnitialiseerd en dus een hersteltekst van 24 woorden hebt gegenereerd.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.1 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen --1 en --1). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.2 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen --1 en --2). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.
- You need to install the Ledger Monero app and configure your system. Instructions can be found [here](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (sections 3.1.1 and 3.2.3 in particular). In addition, make sure to set the network to `Mainnet` - Je moet de Monero-app voor de Ledger installeren en je systeem configureren. Instructies vind je [hier](https://github.com/LedgerHQ/blue-app-monero/blob/master/doc/user/bolos-app-monero.pdf) (met name de paragrafen 3.1.11 en 3.2.3). Zorg er verder voor dat het netwerk is ingesteld op `Mainnet`.