Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
cli_wallet_daemon_isolation_qubes_whonix This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 57% 234 2,532 8 76
howto_fix_stuck_funds This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 64% 74 833 23 13
importing_blockchain This component is linked to the Getmonero/monero-site repository. BSD-3-Clause 21% 330 4,367 11 61
Glossary Getmonero Shared from the Getmonero project. BSD-3-Clause
Glossary Getmonero: User Guides BSD-3-Clause
Glossary Monero CLI & GUI Shared from the Monero CLI & GUI project. BSD-3-Clause 12
Project website www.getmonero.org/resources/user-guides
Translation license BSD-3-Clause cli_wallet_daemon_isolation_qubes_whonix howto_fix_stuck_funds importing_blockchain Getmonero Getmonero: User Guides Monero CLI & GUI
Languages 14
Source strings 84
Source words 986
Source characters 6,841
Hosted strings 1,176
Hosted words 13,804
Hosted characters 95,774
After the the blockchain has finished syncing up you can open your Monero wallet normally. Your downloaded blockchain.raw can be deleted.
Po zakończeniu synchronizacji blockchainu możesz normalnie otworzyć swój portfel Monero. Twój pobrany blockchain.raw może zostać już usunięty.
5 days ago
### Step 7
### Krok 7
5 days ago
`monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
`monero-blockchain-import --input-file C:\Users\KeeJef\Downloads\blockchain.raw`
5 days ago
For example I would type :
Na przykład ja wpisałbym:
5 days ago
`monero-blockchain-import --input-file C:\YOUR\BLOCKCHAIN\FILE\PATH\HERE`
`monero-blockchain-import --input-file C:\TUTAJ\TWOJA\ŚCIEŻKAFILE\DO\BLOCKCHAIN`
5 days ago
Now type in your command prompt window:
Teraz wpisujesz w oknie Wiersza Poleceń:
5 days ago
### Step 6
### Krok 6
5 days ago
If your Monero software is on another drive you can use `DriveLetter:` for example if your Monero software was on your D drive then before using the cd command you would do `D:`
Jeśli Twoje oprogramowanie Monero jest na innym dysku możesz użyć `LiteraDysku:` na przykład jeśli Twoje oprogramowanie Monero było na dysku D to przed użyciem komendy `cd` napisałbyś `D:`.
5 days ago
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
`cd D:\monero-gui-0.10.3.1`
5 days ago
It should look something like:
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
5 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity