English Norwegian Bokmål
- the transaction ID, as is done in Bitcoin - Bob's address, as is done with Bitcoin - the transaction's key, which is new with Monero and other CryptoNote currencies - Transaksjons-ID-en (som i bitcoin) - Bobs adresse (som i bitcoin) - Transaksjonsnøkkelen, noe som er nytt med Monero og andre CryptoNote-valutaer