English Polish
When you send Monero to someone you only need one piece of information, and that is their Monero address. A *raw* Monero address is a set of 95 characters starting with a '4'. The Monero donation address, for instance, is 888tNkZrPN6JsEgekjMnABU4TBzc2Dt29EPAvkRxbANsAnjyPbb3iQ1YBRk1UXcdRsiKc9dhwMVgN5S9cQUiyoogDavup3H. Gdy wysyłasz do kogoś Monero, potrzebujesz jedynie jednej informacji, a jest nią adres Monero tej osoby. Jest to ciąg 95 znaków zaczynający się od "4". Przykładowo adres darowizn Monero to 888tNkZrPN6JsEgekjMnABU4TBzc2Dt29EPAvkRxbANsAnjyPbb3iQ1YBRk1UXcdRsiKc9dhwMVgN5S9cQUiyoogDavup3H.